ظریف در نشست یک‌روزه روند استانبول در پکن:

با خروج نیروهای خارجی از افغانستان زمینه‌های رشد افراط‌گرایی در منطقه برچیده می‌شود

سیاست خارجی

همه ما باید به برقراری صلح و ثبات در افغانستان کمک کنیم تا افغانستان به آرزویی که مردم این کشور سالها انتظار تحقق آن را دارند، برسند. وی با تبریک به مردم افغانستان به مناسبت تشکیل دولت وحدت ملی، برای هر دو عضو اتحاد ملی آرزوی موفقیت کرد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی سخنرانی خود در نشست یکروزه گروه موسوم به روند استانبول که در خصوص موضوع افغانستان برگزار شده، وجود تروریسم، افراط گرایی روبه تزاید و قاچاق مواد مخدر در منطقه را ناشی از دخالت های سیاسی خارجی عنوان کرد که این موجب آوارگی بخش مهمی از مردم منطقه شده است. این پدیده صرفا برای کشورها و مردم منطقه ما تهدید به حساب نمی آید بلکه موجبات سرایت آن به خارج از منطقه نیز فراهم می شود.


به گزارش ایلنا، وی اظهار داشت: متاسفانه این تهدیدات که رو به تزاید است، شرایط نامناسبی را برای برخی کشورهای منطقه ایجاد کرده است که عمده این مشکلات ریشه خارجی دارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان خاطرنشان کرد: نباید ملت های منطقه که درگیر این مشکلات هستند تنها باشند، حل این مشکلات نیازمند راه حل جهانی و مشارکت همه کشورهای جهان است. وی ضمن انتقاد از استفاده ابزاری از گروههای افراطی رویه موجود برخی کشورها، تأکید آنها بر استفاده از عنصر فشار و تحمیل و کاربرد نیروی نظامی را به عنوان یکی از عوامل مشکل آفرین برای امنیت منطقه ما اعلام کرد.


ظریف همچنین یادآور جامعه بین المللی در تأمین هزینه های مبارزه با مواد مخدر توسط کشورهای خط مقدم این مبارزه گفت: اکنون نیاز است که به افغانستان برای توسعه جایگزین کمک شود.


وی خطاب به حاضران در نشست یادآور شد: اجازه دهید امیدوار باشیم با خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از زمینه های واقعی رشد افراط گرایی در منطقه برچیده می شود، چرا که بیشتر مسائل و مشکلات موجود منطقه در نتیجه دخالت های آشکار برخی کشورها شکل گرفته است. وی در ادامه سخنان خود گفت: افغانستان در حال حاضر بیش از هر چیزی نیازمند صلح و ثبات است و تحقق این مهم تنها با تلاش و کوشش همه کشورهای منطقه امکان پذیر است.


ظریف اظهار داشت: همه ما باید به برقراری صلح و ثبات در افغانستان کمک کنیم تا افغانستان به آرزویی که مردم این کشور سالها انتظار تحقق آن را دارند، برسند. وی با تبریک به مردم افغانستان به مناسبت تشکیل دولت وحدت ملی، برای هر دو عضو اتحاد ملی آرزوی موفقیت کرد

کد N561757