دو آمار دروغ و عجیب در گزارش احمدشهید

شورای حقوق بشر سازمان ملل, حقوق بشر

ترديدي نيست كه برخي نيروها با يكديگر دست به دست هم داده‌اند كه تصوير منفي‌اي از ايران ارايه كنند.

روزنامه اعتماد نوشت:


ترديدي نيست كه برخي نيروها با يكديگر دست به دست هم داده‌اند كه تصوير  منفي‌اي از ايران ارايه كنند. متاسفانه ارتباطات و عملكرد ضعيف طرف ايراني  نيز مزيد بر علت شده و اين امكان را براي طرف مقابل فراهم مي‌كند كه براي  رسيدن به اهداف خود زحمت كمتري بكشند.آنچه موجب تعجب بيشتر است مطالب  گزارشگر رسمي سازمان ملل يعني آقاي احمد شهيد عليه ايران است كه برخلاف  ساير مطالب به عنوان گزارش‌هاي رسمي و معتبر تلقي خواهد شد و به پايه‌يي  براي تنظيم روابط با ايران تبديل خواهد شد.اين ناراحت‌كننده است كه برخي  مطالب خلاف واقع و آشكار از جانب وي عليه ايران منتشر شود و در داخل كشور  به جاي آنكه جهت تصحيح اين تصوير كوشش كنيم با خطاب كردن او با نام «احمد  شهيق» به خيال خودمان تبليغات او را خنثي كرده‌ايم! در حالي كه هر چه عليه  او بگوييم تنها كينه و نفرت و وجه منفي گزارش‌هاي او را پررنگ‌تر كرده‌ايم و  ضرورت دارد كه نسبت به گذشته با درايت و منطقي برخورد كنيم. اخيرا  گزارش‌هايي از سوي وي مطرح شده كه درباره وضعيت زنان در ايران اطلاعات  نادرستي دارد.وي در گزارش خود مدعي شده كه: «آمار ازدواج دختران زير 10  سال در سال1390 افزايش قابل توجهي نسبت به سال 1389 داشته است و از 716  ازدواج زير 10 سال در سال 1389 به دست‌كم يك‌هزار و 537 ازدواج در سال 1390  رسيده است» در حالي كه آمار و اطلاعات رسمي مربوط به اين مساله در  سالنامه‌هاي سازمان ثبت احوال و در سايت اين سازمان كه به سادگي قابل  دسترسي است خلاف اين ادعا را نشان مي‌دهد. تعداد مذكور به كلي نادرست است و  از 716 در سال 89 به رقم 220 در سال 90 و سپس به رقم 189 در سال 91 كاهش  يافته است. حال چگونه است كه اين رقم در گزارش آقاي احمد شهيد هفت برابر  شده است، خدا مي‌داند.

     
اين تعداد ازدواج حدود يك مورد از هر 4000 ازدواج است و حتي به آن معنا  نيست كه لزوما افراد مذكور به صورت واقعي ازدواج كرده‌اند زيرا بخشي از  آنها با پسران زير 15 سال ازدواج كرده‌اند كه بيشتر وجهي صوري دارد و آمار  آن در سالنامه مذكور آمده است. ضمن آنكه اين آمار بيشتر مربوط به شناسنامه  است و در برخي از مناطق كشور ممكن است سن واقعي دختر بيش از سن شناسنامه‌يي  او باشد. ولي در هر حال مهم اين است كه اين رقم در حال كاهش است. براي  مثال در سال 1385 تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده زير 10 سال براي دختران 3413  مورد بوده كه الان به كمتر از 200 مورد رسيده، يعني 17 برابر كمتر شده. در  حالي كه گزارش آقاي احمد شهيد در اين مورد موضوع را وارونه نشان داده است.  عجيب‌ترين بخش گزارش او كه ظاهرا افراد بي‌اطلاع تهيه كرده‌اند اين است كه  48580 دختر زير 15 سال ازدواج كرده‌اند و 48567 نفر آنان پيش از 15 سالگي  صاحب فرزند شده‌اند!! به عبارت ديگر حدود 100 درصد افراد ازدواج كرده صاحب  فرزنده شده‌اند در حالي كه در ايران حدود 20 درصد زوج‌ها نابارور هستند! و  اگر اين را براي دختران جوان و در اوايل ازدواج حساب كنيم خيلي بيشتر خواهد  شد. حال چگونه هنگام نوشتن گزارش آقاي احمد شهيد حتي يك نفر نيست كه اين  نكات بديهي را متذكر شود؟

     
نكته ديگري كه بسيار باعث تعجب است ادعاهاي گزارش درباره كنكور و سهم  دختران در قبولي دانشگاه‌هاست. در گزارش آمده كه: «ميزان ورودي دختران در  دانشگاه‌هاي ايران از 62 درصد در سال‌هاي 1386 1387به 48 درصد در سال‌هاي  1393 -1392 رسيده است.» اين اعداد و ارقام به طور واضح نادرست است و روند  رو به رشد حضور زنان در سطوح بالاتر از كارشناسي و ليسانس كاملا روشن و  غيرقابل ترديد است. در سطح كنكور نيز در سال 1393 از كل قبول‌شدگان مرحله  اول كنكور سراسري 59 درصدشان را زنان و در مرحله نهايي نيز    5/58 درصد را  زنان تشكيل مي‌دهند. به نظر مي‌رسد كه تهيه‌كنندگان گزارش درصد آقايان را  به جاي خانم‌ها قرار داده است تا پازل گزارش ضدايراني را تكميل كند.17302


کد N561022