در نامه‌های رسمی و دیپلماتیك؛

پسوند «احمدزی» از نام رئیس‌جمهوری افغانستان حذف می‌شود

سیاسی

نام رئیس‌جمهوری افغانستان در اکثر ادارات ملی و بین‌المللی محمد اشرف غنی است و بنابر این باید در نامه‌های رسمی و دیپلماتیک نیز نام وی بدون آوردن پسوند احمد زی ذکر شود.

دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان طی نامه‌ای از اداره‌های دولتی این کشور خواست در مکاتبات اداری پسوند «احمد‌زی» را در نام رئیس‌جمهوری این کشور به کار نبرند.

به گزارش ایلنا به نقل از آواپرس، به درخواست دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان از این پس نام رئیس‌جمهوری این کشور در نامه‌های مکتوب رسمی باید فقط «محمد اشرف غنی» ذکر شود.

در این نامه آمده است كه نام رئیس‌جمهوری افغانستان در اکثر ادارات ملی و بین‌المللی محمد اشرف غنی است و بنابر این باید در نامه‌های رسمی و دیپلماتیک نیز نام وی بدون آوردن پسوند احمد زی ذکر شود.

کد N560067