معنای رای ندادن مجلس به نیلی چیست؟/اقلیتی که در مسایل فرهنگی اقلیت نیست

محمود نیلی احمدآبادی,مجلس نهم

تا پیش از این در تحلیل جناح بندی های سیاسی مجلس شورای اسلامی ، اصولگرایان دو فراکسیون اصلی داشتند، رهروان ولایت و اصلوگرایان.

سيد صادق روحاني: اين جناح بندي هاي فراکسيون هاي مجلس از زمان رقابت ميان حدادعادل و علي لاريجاني براي رياست مجلس آغاز شد و پس از آن هم به تبعيت از همين طرفداري ها اصولگرايان مجلس در غالب اين دو فراکسيون تقسيم بندي شدند. در راي گيري مجلس در سال 91 براي انتخاب رئيس مجلس 89 نفر به حدادعادل راي دادند و 177 نفر نيز به علي لاريجاني. به همين نسبت تعداد اعضاي فراکسيون حامي حدادعادل يعني فراکسيون اصولگرايان و فراکسيون حامي علي لاريجاني يعني رهروان ولايت مشخص مي شود.

اما به نظر مي رسد از پس از روي کار آمدن دولت يازدهم اندکي وزن اين دو فراکسيون تغيير کرده است. تغييري که خود را در جريان استيضاح فرجي دانا و عدم راي اعتماد به نيلي احمدآبادي خود را نشان داد. در روز استيضاح فرجي دانا که به نظر مي رسيد رئيس مجلس هم به دنبال راي نياوردن استيضاح است، وزير از ادامه کار بازماند. بلافاصله پس از آن تصوير يکي از نمايندگان فراکسيون اقليت که برگه اي را در دست گرفته بود که رويش نوشته شده بود«دوپينگ لاريجاني اثر نکرد» در همه رسانه ها دست به دست شد. در آن روز برخي معتقد شدند که استيضاح فرجي دانا تنها استيضاح وزير روحاني نبود، بلکه قدرت نمايي اقليت مجلس در برابر علي لاريجاني نيز بود.

دیروز اما لاريجاني نفيا و اثباتا در ماجراي راي اعتماد وزير علوم دخالت نکرد و صرفا مدير جلسه بود تا از اين طريق شائبه هايي نظير آنچه در جلسه استيضاح مطرح شد تکرار نشود. از سوي ديگر اقليت مجلس هم که يک بار ديگر بر طبل فاصله دولت و مجلس کوبيدند تا وزير علوم راي نياورد. اکثريت فراکسيون رهروان ولايت هم اين بار همنوا با اقليت راي معنا داري به عدم اعتماد به وزير علوم داد.مجموعه اين مسائل نشان مي دهد که اقليت مجلس توانسته است در مسائل فرهنگي و آموزشي اکثريت را با خود همراه کند و از اين طريق محکم تر در برابر دولت يازدهم بايستد.

2929

 

کد N559894