سایت فردا: دولت با معرفی نیلی می خواست چهره مجلس را نزد مردم مخدوش کند و ترکیب مجلس دهم را عوض کند

سایت فردا در تحلیلی که در باره رای عدم اعتماد به نیلی منتشر کرد نوشت:

دولت با معرفی افرادی چون نیلی احمد آبادی که از نظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان فردی کم تجربه و بدون توانایی لازم برای وزارت علوم بود، می خواهد هزینه عدم رای اعتماد وزرا را برگردن مجلس انداخته و بدین وسیله چهره مجلس نهم را در بین مردم مخدوش کند.

مخدوش کردن چهره مجلس در جامعه نیز موجب می شود تا دولت و گروه های اصلاح طلب شانس بیشتری برای تصاحب کرسی های مجلس دهم شورای اسلامی داشته باشند. بنابراین می توان گفت یکی دیگر از عمده فعالیت های دولت در زمینه عدم تلاش برای گرفتن نظر و رای نمایندگان مجلس، مظلوم نمایی از طریق ایجاد هزینه برای مجلس و برنامه ریزی گسترده برای انتخابات سال آینده باشد.

 

17302

کد N559874