نظر توکلی درباره حصول توافق نهایی: اگر توافق شده بود که همه جشن می‌گرفتند

تسنیم نوشت:

نماینده مردم تهران گفت: اطلاعی از توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای ندارم.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در حاشیه همایش بزرگ استکبارستیزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده توافق نهایی در مذاکرات انجام شده است، نظر شما چیست؟ اظهار داشت: خیر؛ اگر توافق نهایی انجام می‌شد که همه جشن می‌گرفتند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه آقای زاکانی گفته توافق نهایی انجام شده و مذاکره کنندگان از خطوط قرمز عبور کردند، افزود: نمی‌دانم، من با آقای زاکانی ملاقات خصوصی نداشته‌ام که این مسئله را جویا شوم.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر مذاکره کنندگان خطوط قرمز را رعایت نکنند، مجلس چه اقدامی می‌کند، افزود: اگر مذاکره کنندگان خطوط قرمز را رعایت نکنند، خلف وعده است.

توکلی در پاسخ به این پرسش که اگر در مورد وزارت علوم این روند ادامه یابد، روابط مجلس و دولت خراب می‌شود، گفت: اگر هر دو طرف عدل و انصاف را رعایت کنند، روابط‌شان خراب نمی‌شود، ولی اگر رعایت نکنند طرفی که ضرر می‌بیند، مردم هستند.

 

23503

کد N559767