در پیامی؛

جهانگیری به «عبدالله عبدالله» تبریک گفت

دولت

اسحاق جهانگیری در این پیام اظهار امیدواری کرد مناسبات برادرانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان که با بهره‌مندی از اشتراکات عمیق و دیرینه و حسن همجواری، سیری رو به اعتلا داشته، در کلیه زمینه‌ها نیز از پیشرفت و بالندگی روزافزون برخوردار گردد.

معاون اول رئیس‌جمهور با ارسال پیامی به «عبدالله عبدالله» انتصاب وی را به عنوان رئیس‌اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این پیام اظهار امیدواری کرد مناسبات برادرانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان که با بهره‌مندی از اشتراکات عمیق و دیرینه و حسن همجواری، سیری رو به اعتلا داشته، در کلیه زمینه‌ها نیز از پیشرفت و بالندگی روزافزون برخوردار گردد.

کد N559423