به علت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه:

مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد

مجلس

با پایان جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود رفتند و به مدت یک هفته جلسات علنی تشکیل نمی شود. بر این اساس جلسه بعدی مجلس یکشنبه 18 آبان است.

 مجلس شورای اسلامی هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه جلسه علنی ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با پایان جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود رفتند و به مدت یک هفته جلسات علنی تشکیل نمی شود. بر این اساس جلسه بعدی مجلس یکشنبه 18 آبان است.

کد N559251