ناصری در گفت و گو با ایلنا:

آقای عثمانی به مجلس تهمت زده است

مجلس

چه شایسته بود رای نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت کما اینکه شما ملاحظه می‌کنید آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت که بیشترین رای اعتماد را از مجلس گرفته بود الان بیشترین خدمات را به مردم ارائه می‌کند.

علی اکبر ناصری با اشاره به مشاجره لفظی نمایندگان با محمدقسیم عثمانی گفت: آقای عثمانی در صحبت‌های خود به مجلس تهمت‌هایی وارد کرده و اعلام کردند مجلس می‌خواهد کمر دولت را بشکند در حالی که چنین نیست ما به وزرای دولت در جلسات رای اعتماد رای بالایی دادیم.
علی اکبر ناصری نماینده بابل در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره مشاجره لفظی تعدادی از نمایندگان با محمدقسیم عثمانی گفت: آقای عثمانی در صحبت‌های خود به مجلس تهمت‌هایی وارد کرده و اعلام کردند مجلس می‌خواهد کمر دولت را بشکند در حالی که چنین نیست ما به وزرای دولت در جلسات رای اعتماد رای بالایی دادیم.
وی در ادامه تاکید کرد: چه شایسته بود رای نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت کما اینکه شما ملاحظه می‌کنید آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت که بیشترین رای اعتماد را از مجلس گرفته بود الان بیشترین خدمات را به مردم ارائه می‌کند.

کد N559204