عثمانی: نمایندگان از صحبت‌های من سوءبرداشت کردند

علت مشاجره لفظی چند نماینده با نماینده موافق نیلی چه بود؟

مجلس

حرف اصلی من این بود که وقتی یک نفر را وزارت اطلاعات تایید صلاحیت می‌کند بدان معناست که فرد از خطوط قرمز نظام عدول نکرده است من به نمایندگان توصیه کردم وقتی وزارت اطلاعات یک نفر را تایید صلاحتیت می‌کند به جای پرداخت به مسائل گذشته درباره توانمندی علمی و اجرایی فرد اظهار نظر کنید.

پس از نطق محمدقسیم عثمانی در دفاع از وزیر پیشنهادی وزارت علوم در صحن علنی مشاجره لفظی بین او و تعدادی از نمایندگان چون حسین طلا نماینده تهران و علی اکبر ناصری و تعدادی از نمایندگان پایداری پدید آمد که طرفین مشاجره علت اصلی آن را سوءبرداشت از نطق عثمانی عنوان کردند.
محمدقسیم عثمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره علت مشاجره لفظی خود با تعدادی از نمایندگان پس از نطق دفاع از وزیر پیشنهادی گفت: دوستان از صحبت‌های من برداشت دیگری داشتند در حالی که بنده برائت را از فتنه و توضیح درباره نقش وزیر در حوادث سال ۸۸ را به شخص وزیر محول کرده بودم عده‌ای صحبت‌های من و منظور من را حمایت از جریان فتنه دانسته بودند.
عضو فراکسیون رهروان در ادامه تصریح کرد: حرف اصلی من این بود که وقتی یک نفر را وزارت اطلاعات تایید صلاحیت می‌کند بدان معناست که فرد از خطوط قرمز نظام عدول نکرده است من به نمایندگان توصیه کردم وقتی وزارت اطلاعات یک نفر را تایید صلاحتیت می‌کند به جای پرداخت به مسائل گذشته درباره توانمندی علمی و اجرایی فرد اظهار نظر کنید. با این وجود متاسفانه برخی از حرف‌های من برداشت دیگری کردند وگرنه من قصد کتمان هیچ چیز و یا انحراف آن را ندارم.

کد N559196