عباس عراقچی در همایش بزرگداشت روز سازمان ملل متحد

تحریم های زورمدارانه، نفرت از تحریم کنندگان میان مردم ایجاد کرده است

همکاری یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است که باید در دستور کار سازمان ملل متحد ایجاد شود. نتیجه تبیعض و اعمال سیاستهای زور مدارانه منجر به حاشیه راندن فرهنگها و گسترش افراطی گری می شود.

معاون حقوقی وامور بین الملل وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران به عنوان قربانی جنگ و تروریست همواره خواستار جهانی پراز صلح،کرامت و آرامش است
به گزارش خبرنگار ایلنا سید عباس عراقچی در همایش بزرگداشت روز سازمان ملل متحد که در دفتر مطالعات و مرکز آموزش پژوهش های وزارت امور خارجه برگزارشد گفت: سازمان ملل چارچوب مناسبی برای پاسخ دسته جمعی ومناسب به چالشهایی است که در مسیر صلح وجود دارد.
وی فقر،‌ نابرابری وتبعیض را بستر تولید افراطی گری دانست و ادامه داد: تحریم های ناعادلانه توسط برخی قدرتها برعمق چالشهای جهانی می افزاید.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه با بیان اینکه حمایت از حقوق مردم بی دفاع جهان بخش مهمی از مسئولیت های سازمان ملل متحد است اظهار داشت: چند جانبه گرایی، امروز با آزمون بزرگی مواجه است و اقدامات جمعی با مشارکت همه کشورها مورد نیاز است.
عراقچی تاکید کرد: همکاری یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است که باید در دستور کار سازمان ملل متحد ایجاد شود.
این مقام ارشد وزارت امور خارجه با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه ابعاد توسعه ای و بشر دوستانه بخش مهمی از دستور کار سازمان ملل متحد باشد خاطر نشان کرد: انتظار ما این است که اهداف قطعنامه توسعه ای هزاره که هنوز عملی نشده است همچنان در دستور کار سازمان ملل باقی بماند.
وی با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه ای نسبت به عملکرد و کارایی سازمان ملل در مقابل چالشهای جهانی دارد ابراز داشت: ما فعالانه در سیاستهای گذاری های بین المللی مشارکت کرده ایم.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه با تاکید براینکه ایران به عنوان قربانی جنگ و تروریست همواره خواستار جهانی پراز صلح وکرامت و آرامش است یادآور شد: نتیجه تبیعض و اعمال سیاستهای زور مدارانه منجر به حاشیه راندن فرهنگها و گسترش افراطی گری می شود.
عراقچی در پایان با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران با اتکا به تلاشهای بومی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته است عنوان کرد: تحریمهای زور مدارانه تنها نفرتی عمیق از تحریم کنندگان را میان مردم ایجاد کرده است.

کد N559150