نیلی از مجلس رای اعتماد نگرفت/ 160 رای مخالف به وزیر پیشنهادی علوم

محمود نیلی احمدآبادی,مجلس نهم

وزیر پیشنهادی علوم نتوانست از مجلس نهم رای اعتماد بگیرد.

به گزارش خبرآنلاین, بعد از سخنان رئیس جمهور و  موافقين و محالفين از مجموع 246 راي  79 نماینده رای موافق و  160نماینده هم  رای مخالف و 7 نفر نيز راي ممتنع دادند.

پیش از این جعفر میلی منفرد به عنوان نخستین وزیر پیشنهادی علوم نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. میلی منفرد 105رای موافق, 162 رای منفی و 32ر رای ممتنع گرفت .پس از او رضا فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی از مجلس رای اعتماد گرفت. فرجی دانا 159 رای موافق,70 مخالف و 32 راي ممتنع  کسب کرد.

29/212

کد N559029