با عدم رای اعتماد نمایندگان:| 218435

"نیلی" هم از راهیابی به وزارت علوم بازماند

مجلس

محمود نیلی احمد آبادی سومین وزیر معرفی شده برای این وزارت خانه طی یک سال گذشته بود که پس از استیضاح رضا فرجی دانا برای تصدی مسولیت وزارت علوم معرفی شده بود.

محمود نیلی احمد آبادی با نظر منفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از راهیابی به طبقه چهاردهم ساختمان وزارت علوم بازماند و این وزارت خانه بازهم با سرپرست اداره خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با پایان زمان رای گیری مشخص شد که نمایندگان مجلس با 79رای  موافقٰ، 160رای  مخالف و 7رای  ممتنع  از مجموع 246 رای به محمود نیلی احمد آبادی اعتماد نکردند.
محمود نیلی احمد آبادی سومین وزیر معرفی شده برای این وزارت خانه طی یک سال گذشته بود.رییس جمهور در دفاع از نیلی خواهان رای فراجناحی نمایندگان به نیلی شده بود. سوابق سیاسی نیلی مهم ترین ایراد نمایندگان مخالف به وزیر پیشنهادی علوم بود. رییس جمهور حق دارد که سه ماه دیگر این وزارت خانه را با سرپرست اداره کند.

کد N558996