مخالف وزیر پیشنهادی علوم/ 3/

جمیری:اگر دولت هماهنگ بود وزیر کارآمد معرفی می‌کرد

سیاسی

چرا در حال حاضر به اسم اعتدال نیروهای ارزشی را از میدان خارج می کنیم؟ دانشگاه میدان دفاع از ارزش‌ها و حکومت الهی و تحقق حاکمیت الهی است مگر مقام معظم رهبری بارها تاکید نکردند که به اسم اعتدال نباید انسان‌های متدین را از صحنه خارج کرد اما امروز شاهدیم که انسان‌های معتقد و مقید را به میدان دانشگاه‌ها راه نمی دهند بنابراین ما امیدواریم که در میدان عمل وظیفه خود را به درستی انجام دهیم.

یک نماینده مخالف وزیر پیشنهادی علوم گفت: اگر میان دولت و مجلس هماهنگی‌ اتفاق می افتاد امروز شاهد معرفی یک وزیر کارآمد، عالم و با سوابق درخشان در نظام جمهوری اسلامی ایران بودیم و با خیالی راحت دور هم جمع می شدیم
به گزارش خبرنگار ایلناٰ، عبدالکریم جمیری در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم اظهار داشت: مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم به عنوان یک وظیفه دینی و تکلیف الهی است.پیام عاشورا، دفاع از ارزش های الهی و قوام بخشی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از هر گونه نگاه عملی است که می شود زمینه تضعیف نظام را فراهم کند.
نماینده بوشهر در ادامه یادآور شد: مقام معظم رهبری فرمودند که ما مجلسی می خواهیم که در تراز نظام ایران باشد و در مقدمه شکل گیری دولت یازدهم تاکید کردند که ما دولتی می خواهیم که همه نقاط مثبت دولت های قبل را داشته و از نقاط منفی آنها پرهیز کند. چرا زمانی که دولت قرار است به یک وزارتخانه سامان بخشد با همکاری با مجلس و نهادهای مربوط این امور را انجام نمی دهد؟ که اگر این هماهنگی‌ها اتفاق می افتاد امروز شاهد معرفی یک وزیر کارآمد، عالم و با سوابق درخشان در نظام جمهوری اسلامی ایران بودیم و با خیالی راحت دور هم جمع می شدیم ما همان گونه که از آقای فرجی دانا دفاع کردیم اما در استیضاح وی نیز مشارکت نمودیم چرا که در وزارت علوم و دانشگاه‌ها مسائلی پیش آمد که منجر به این تصمیم گیری شد و باید تاکید کرد که اگر هماهنگی بین دولت و مجلس رقم می خورد امروز موضوع استیضاح وزیر را به موضوع بورسیه ها ارتباط نمی دادند چرا که ما به دنبال صداقت و عمل به تکلیف بوده و هستیم.
این نماینده مجلس اضافه کرد: چرا در حال حاضر به اسم اعتدال نیروهای ارزشی را از میدان خارج می کنیم؟ دانشگاه میدان دفاع از ارزش‌ها و حکومت الهی و تحقق حاکمیت الهی است مگر مقام معظم رهبری بارها تاکید نکردند که به اسم اعتدال نباید انسان‌های متدین را از صحنه خارج کرد اما امروز شاهدیم که انسان‌های معتقد و مقید را به میدان دانشگاه‌ها راه نمی دهند بنابراین ما امیدواریم که در میدان عمل وظیفه خود را به درستی انجام دهیم.

کد N558920