/حاشیه جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم /4

روحانی جلسه رای اعتماد را ترک کرد

مجلس

رییس جمهور پس از شنیدن اظهارات موافقان جلسه علنی مجلس را ترک کرد. روحانی دفاع محکمی از وزیر پیشنهادی علوم داشت و خواهان رای فراجناحی نمایندگان به این وزیر شد.

روحانی جلسه رای اعتماد را ترک کرد
حسن روحانی پس از شنیدن نطق موافقان صحن علنی مجلس را ترک کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا،رییس جمهور پس از شنیدن اظهارات موافقان جلسه علنی مجلس را ترک کرد. روحانی دفاع محکمی از وزیر پیشنهادی علوم داشت و خواهان رای فراجناحی نمایندگان به این وزیر شد.

کد N558792