/حاشیه جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم /2

تغییر در چیدمان مخالفان و موافقان نیلی در پی نطق روحانی

سیاسی

براین اساس عزیز اکبریان و عبدالکریم جمیری که ناطقان مخالف وزیر پیشنهادی بودند بخشی از وقت خود را به ترتیب به محمود نبویان و الیاس نادران ارائه می‌کنند همچنین در بخش ناطقان موافق که قرار بود غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی و ابراهیم نکو سخنرانی کنند بخشی از وقت خود را به مهرداد بائوج لاهوتی و عثمانی می‌دهند.

نطق امروز حسن روحانی در دفاع از محمود نیلی احمد آبادی باعث تغییر چیدمان ناطقان مخالف وموافق شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا با پایان یافتن صحبت‌های حسن روحانی درجلسه علنی امروز یک تغییر مشهود در اسامی ناطقان موافق و مخالف صورت گرفت که می‌توان آن را به محتوای صحبت‌های رئیس‌جمهوری مربوط دانست.
براین اساس عزیز اکبریان و عبدالکریم جمیری که ناطقان مخالف وزیر پیشنهادی بودند بخشی از وقت خود را به ترتیب به محمود نبویان و الیاس نادران ارائه می‌کنند همچنین در بخش ناطقان موافق که قرار بود غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی و ابراهیم نکو سخنرانی کنند بخشی از وقت خود را به مهرداد بائوج لاهوتی و عثمانی می‌دهند.

 

کد N558762