در صحن علنی مجلس رخ داد:

توزیع برنامه های پیشنهادی نیلی محمود آبادی

مجلس

در جلسه علنی امروز مجلس غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی و همچنین ابراهیم نکو به عنوان موافقان وزیر پیشنهادی دولت نطق خواهند کرد وهمچنین عزیز اکبریان و عبدالکریم جمیر ی ناطقان مخالف محمود نیلی احمد آبادی خواهند بود.

مجموعه برنامه های نیلی در صحن علنی مجلس توزیع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در جلسه علنی امروز مجلس مجموعه از برنامه های پیشنهادی محمود نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی وزارت خانه علوم در مجلس توزیع شد. در این مجموعه منتشر شده نقش دانشگاه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته،‌تحول و ارتقای علوم انسانی، انسجام در نظام تصمیم گیری وتصمیم سازی، مسئولیت و پاسخ گویی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، کیفیت آموزش عالی و چیستی وچگونگی آن، ‌رقابت پذیری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در سطح منطقه وجهان،‌توسعه متوازن و هدفمند آموزش عالی،‌جذب نخبگان علمی داخل وخارج از کشور، منابع وزیر ساختها و تعامل با مراکزعلمی و دانشگاهی معتبر جهان ی از مهمترین محورهای مذکور در برنامه پیشنهادی نیلی احمد آبادی است.
همچنین در این مجموعه گزیده‌ای از سوابق علمی وپژوهشی وزیر پیشنهادی دولت گرد آمده که براین اساس می‌توان به انتشار 81 مقاله در مجلات علمی isi انتشار 90 مقاله در کنفرانس ها، داوری 5 مجله ISI راهنمایی و مشاوره بیش از 70 پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، کسب رتبه دوم جشنواره بین المللی خوارزمی، جایزه بین المللی cosntec، استادنمونه دانشگاه تهران، مدیر پژوهشی نمونه دانشگاه تهران و مجری بیش از سی پروژه پژوهشی اشاره کرد علاوه بر این در این مجموعه به گزیده‌ای از سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی دولت اشاره شده است که می‌توان از این میان به مسئول بخش مهندسی جهاد دانشگاه شیراز، مسئول صنایع سپاه پاسداران، مجری ساخت دستگاه شیلد در واحد مهندسی سپاه در منطقه عملیاتی جنوب، معاون فنی وپژوهشی نیروی هوایی سپاه پاسداران، معاون آموزشی گروه متالوژی دانشگاه تهران، معاون پژوهشی دانشگده فنی دانشگاه تهران رئیس پردیس دانشکد های فنی دانشگاه تهران، مدیر قطب علمی مواد با کارآیی بالا، رئیس موسسه پژوهشی مشترک دانشگاه تهران و گروه مپنا، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسین متالوژی ایران، مسئول آزمایشگاه دگرگونی فازهای پیشرفته و مسئول راه اندازی آزمایشگاهtem اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در جلسه علنی امروز مجلس غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی و همچنین ابراهیم نکو به عنوان موافقان وزیر پیشنهادی دولت نطق خواهند کرد وهمچنین عزیز اکبریان و عبدالکریم جمیر ی ناطقان مخالف محمود نیلی احمد آبادی خواهند بود.

 

کد N558727