روحانی/2/: نمی‌خواهیم دانشگاه باشگاه سیاسی باشد

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در مجلس، با بیان اینکه در حال حاضر درآمد اصلی کشور یعنی درآمد نفت حدود 30 درصد کاهش یافته است، گفت: البته همیشه در مساله نفت تنها اقتصاد حاکم نبوده بلکه معمولا سیاست و توطئه جهانی نیز نقش دارد. از طرفی ناامنی و بی ثباتی منطقه را فرا گرفته و چشم امید مسلمانان مردم منطقه و دوستان ما به ایران اسلامی است. ما امروز شاهد یک تفاهم، توافق، همفکری و همدلی در سایه‌ی رهنمودهای رهبری هستیم.

روحانی همچنین خاطر نشان کرد:‌ پارسال در چنین ایامی بود که در جمع شما نمایندگان، وزیر مودب و دانشور ما از شما رای اعتماد گرفت. گرچه نمایندگان محترم در مقطع دیگر در چارچوب حق قانونی خود اعتمادشان را پایدار نساختند و اعتماد خود را از وزیر پس گرفتند و به ناچار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دو نوبت با سرپرست اداره شد. وزیر پیشنهادی فعلی می‌تواند بار سنگین مسئولیت را به دوش بگیرد.

وی همچنین با اشاره به حساسیت و اهمیت وزارت علوم و نقش دانشگاه در عرصه‌های حساسی همچون انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد:‌دانشگاه نیاز دارد که مرکز علم و دانش باشد امروز دانشگاه‌ها به لحاظ کمیت وضع خوبی دارند اما ما نیاز داریم از لحاظ کیفیت دانشگاه‌ها را در مسیر توسعه بیشتر قرار دهیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که دانشگاه به فضای آرامی نیازدارد، گفت:‌ ما نمی‌خواهیم بگوییم دانشگاه از سیاست بی‌خبر باشد اما نمی‌خواهیم که دانشگاه باشگاه سیاسی باشد ما دانشگاهی می خواهیم که از مسائل سیاسی آگاه باشد اما شعارهایش را از سیاسیون نگیرد. گروه‌های سیاسی باید از طریق حزب و تشکیلات سیاسی فعالیت کنند اما با این وجود ما از تشکل‌های دانشجویی استقبال کرده و به نظرات آنها احترام می‌گذاریم ما می‌خواهیم محیط دانشگاه آرام باشد خوشبختانه از آغاز دولت تا امروز چه وزیر علوم و چه سرپرستان این وزارت‌خانه تلاش کردند تا محیط دانشگاه آرام باشد.

ادامه دارد

کد N558693