واكنش افخم نسبت به برخی مطالب و اظهارنظرها در مورد مذاکرات هسته‌ای

سیاست خارجی

تیم مذاکره‌کننده نسبت به خطوط قرمز نظام کاملا واقف است و با دقت و حساسیت بر رعایت آن ملتزم است و طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه مذاکره‌کنندگان از خطوط قرمز نظام عبور کرده‌اند پیش از آنکه افترا به مذاکره‌کنندگان محسوب شود که قابل پیگیری قانونی نیز است، به نوعی بی‌توجهی و نادیده گرفتن مدیریت کلان کشور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به برخی مطالب و اظهارنظرها در مورد مذاکرات هسته‌ای واكنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم در خصوص انتشار برخی مطالب و اظهارنظرها در مورد مذاکرات هسته‌ای و با مضمون‌هایی چون حصول توافق ضمنی و عدم رعایت خطوط قرمز نظام در مذاکرات از سوی تیم مذاکره‌کننده گفت: تاکنون هیچ توافقی در هیچ موضوعی صورت نگرفته است و تنها توافق موجود در مورد نام و عنوان توافق نهایی است که "برنامه جامع اقدام مشترک" است.

افخم اضافه کرد: تیم مذاکره‌کننده نسبت به خطوط قرمز نظام کاملا واقف است و با دقت و حساسیت بر رعایت آن ملتزم است و طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه مذاکره‌کنندگان از خطوط قرمز نظام عبور کرده‌اند پیش از آنکه افترا به مذاکره‌کنندگان محسوب شود که قابل پیگیری قانونی نیز است، به نوعی بی‌توجهی و نادیده گرفتن مدیریت کلان کشور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: تیم مذاکره‌کننده بیش از سایرین و بروشنی می‌دانند هر توافقی بدون رعایت خطوط قرمز نظام بی‌ارزش است.

کد N558519