معیدفر در گفت‌وگو با ایلنا:

نیلی مورد اعتماد دانشگاهیان است

سیاست داخلی

دانشگاه‌ها در طول یك سال گذشته با فراز و نشیب‌های متعددی روبه‌رو بوده است. هنوز در بسیاری از دانشگاه‌ها بی‌ثباتی دیده می شود. امیدواریم با مدیریت علی نیلی آرامش و ثبات در دانشگاه‌ها حاكم شود.

عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها تاكید كرد: علی نیلی دارای استقلال و مورد اعتماد دانشگاهیان است و می‌تواند خواست و مطالبات دانشگاهیان را تحقق بخشد و می‌تواند به پیشرفت كشور كمك كند.

سعید معیدفر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم گفت: آقای نیلی سال‌ها سال‌ها مسئولیت پردیس فنی دانشگاه تهران را برعهده داشت و در سازوكاری دموكراتیك که مورد اعتماد دانشگاهیان بود، برای مسئولیت دانشگاه تهران انتخاب شد.

وی با بیان اینكه علی نیلی بهترین گزینه برای تصدی وزارت علوم است، اظهار داشت: دانشگاه‌ها در طول یك سال گذشته با فراز و نشیب‌های متعددی روبه‌رو بوده است. هنوز دانشگاه‌های ما با بی‌ثباتی مواجهه‌اند و امیدواریم با مدیریت علی نیلی آرامش و ثبات در دانشگاه‌ها حاكم شود.

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با بیان اینكه چاره كار نظام آموزش عالی استقلال دانشگاه‌هاست، یادآور شد: علی نیلی دارای استقلال و مورد اعتماد دانشگاهیان است و می‌تواند خواست و مطالبات دانشگاهیان را تحقق بخشد و می‌تواند به پیشرفت كشور كمك كند.

معیدفر در پایان تاكید كرد: از من مجلس می‌خواهم به گزینه دانشگاهیان اعتماد كند و به گزینه پیشنهادی رئیس جمهور بدون هیچ گونه پیش‌داوری سیاسی رای اعتماد دهد.

کد N558347