با موافقت نمایندگان مجلس:

آمران به معروف مصدوم "جانباز" و کشته شده"شهید" محسوب می‌شوند

مجلس

راساس ماده 16 این طرح، هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جسمی و یا جانی وارد شود؛ حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391.10.2 مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد.

با تصویب ماده 16 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون کشته یا مصدوم شود،‌ براساس صلاحدید دستگاه های ذیربط مقام شهادت یا جانبازی اعطا می شود.
 به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز صبح مجلس و  در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نمایندگان،با 139 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر با ماده 16 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 16 این طرح، هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جسمی و یا جانی وارد شود؛ حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391.10.2 مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد.

در تبصره 1 این طرح آمده است که حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته اند نیز تسری پیدا می کند.گفتنی است که در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امر به معروف و نهی از منکر صورت می گیرد. آیین نامه این تبصره ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد

کد N557836