با رای نمایندگان صورت گرفت؛

خضری و عزیزی فارسانی ناظرین شورای عالی نظام پزشكی شدند

مجلس,انتخابات,مجلس شورای اسلامی,شورای عالی نظام پزشكی

بر اساس آرای اخذ شده رسول خضری با 86 رای و حمیدرضا عزیزی فارسانی با 106 رای از مجموع 135 رای ماخوذه به عضویت این هیات نظارت در آمدند.

رسول خضری و حمیدرضا عزیزی فارسانی با رای نمایندگان مجلس در جلس علنی امروز بهارستان به عنوان ناظرین شورای عالی نظام پزشكی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی انتخاب هیات ناظرین بر شورای عالی نظام پزشكی برگزار شد. رسول خضری و حمیدرضا عزیزی فارسانی با رای نمایندگان مجلس در جلس علنی امروز بهارستان به عنوان ناظرین شورای عالی نظام پزشكی معرفی شدند.

 بر اساس آرای اخذ شده رسول خضری با 86 رای و حمیدرضا عزیزی فارسانی با 106 رای از مجموع 135 رای ماخوذه به عضویت این هیات نظارت در آمدند.

 

کد N557751