انتقاد معاون پارلمانی وزارت خارجه:

تنها متولی گردشگران در شوونات اسلامی وزارت خارجه است

مجلس

معاون پارلمانی وزارت امور خارجه در راستای تصویب ماده 13 طرح آمران به معروف و ناهیان منکر که تمامی دستگاهها را مکلف میکند تا اتباع خارجی را در بدو ورود نسبت به شوونات اسلامی آگاه سازند تاکید کرد:وی با بیان اینکه تنها وزارت خارجه باید متولی امور مرتبط با اتباع بیگانه برای رعایت شئون اسلامی باشد در نظر گرفتن سایر دستگاه ها در این مهم به ناشناخته ماندن دستاوردها و ارزش های انقلاب اسلامی کشورمان منجر خواهد شد.

معاون پارلمانی وزارت امور خارجه در جریان تصویب ماده 13 طرح آمران به معروف و ناهیان منکر  که تمامی دستگاه‌ها را  مکلف می‌کند تا اتباع خارجی را در بدو ورود نسبت به شوونات اسلامی آگاه سازند تاکید کرد: تنها وزارت خارجه باید متولی امور مرتبط با اتباع بیگانه برای رعایت شئون اسلامی باشد و در نظر گرفتن سایر دستگاه‌ها در این مهم به ناشناخته ماندن دستاوردها و ارزش‌های انقلاب اسلامی کشورمان منجر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا حسن قشقاوی  در صحن علنی مجلس در مخالفت با الزام چهار دستگاه به آگاه سازی گردشگران خارجی از شئونات اسلامی با بیان اینکه  تنها وزارت خارجه باید متولی امور مرتبط با اتباع بیگانه برای رعایت شئون اسلامی باشد، گفت: امور مرتبط با گردشگران و توریست‌ها  باید از سوی وزارت خارجه پیگیری شود و بهتر است نمایندگان اجازه دهند در ایران نیز مانند تمامی کشورهای دنیا موضوعات مرتبط با گردشگران از سوی وزارت خارجه دنبال شود.

وی افزود:  در بحث گردشگری نباید تنها به موضوعات اقتصادی آن توجه کنیم،بلکه  نشان دادن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ایران به گردشگران موضوع مهم‌تری است که باید مورد توجه قرار بگیرد نشان دادن ارزش‌های انقلابی و دستاوردهای آن به گردشگران باید اولویت کشور در استقبال از توریست باشد.

 معاون پارلمانی وزارت خارجه کشورمان  با بیان اینکه ‌ما موافقیم که تنها وزارت خارجه متولی اتباع خارجی برای رعایت شئون اسلامی باشد ادامه داد::‌اگر در ماده 13 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر عبارت سایر دستگاه ها آورده و در این خصوص احصا نکنیم معنای این ماده موسع خواهد بود و وظیفه وزارت خارجه کشورمان رسیدگی به امور مربوط به اتباع بیگانه و صدور روادید برای آنها است.

کد N557698