با موافقت نمایندگان:

به آمران معروف و ناهیان از منکر دیه پرداخت می‌شود

مجلس

در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد، دیه از محل ماده (10) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 1347.10.23 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می شود.

 نمایندگان در صحن علنی مجلس و با تصویب ماده 14 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر  مصوب کردند تا در صورت صدمه دیدن آمران به معروف و ناهیان از منکر به آنها دیه پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا این ماده که با 135 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر تصویب شد در نظر دارد تا در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد، دیه از محل ماده (10) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 1347.10.23 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می شود.

همچنین در تبصره این طرح آمده است هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، صندوق موضوع این ماده می تواند راسا به قائم مقامی مجنی علیه نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام کند

کد N557648