با الزام چهار دستگاه دولتی صورت می‌گیرد:

آگاه‌سازی گردشگران خارجی قبل و حین ورود به ایران از شئون اسلامی

مجلس

وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

با تصویب ماده 13 طرح  حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دستگاه‌ها موظف شدند  اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور  نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا نمایندگان در صحن علنی مجلس در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با 113 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر با ماده 13 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 13 این طرح، وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

 

کد N557641