رونمایی از چند سند ملی و راهبردی:

رونمایی از اسناد ملی در همایش پدافند غیر عامل

در سومین همایش پدافند غیرعامل که امروز صبح در مرکزهمایش های صدا و سیما در حال برگزاری است از چند سند ملی و راهبردی پدافند غیرعامل رونمایی شد.

در سومین همایش پدافند غیرعامل که امروز صبح در مرکزهمایش های صدا و سیما در حال برگزاری است از چند سند ملی و راهبردی پدافند غیرعامل رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در این برنامه که با حضور دکتر فیروزآبادی سردار جزایری محسن رضایی و جمعی از مسئولن کشوری و لشگری حضور دارند از سند راهبردی پدافند غیرعامل، سند پدافند زیستی، سند پدافند راهبردی پرتویی و سند راهبرد شیمیایی کشور رونمایی شد.
این اسناد بعد از دو سال کار کارشناسی تدوین و تصویب شدند.

کد N557627