روسف در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل پیروز شد

سیاسی

روسف در صحبت‌های خود گفت که اولویت‌های خود را ادامه اصلاحات قانون، مبارزه با فساد مالی و توسعه زمینه‌های اقتصادی به‌خصوص صنعتی قرار می‌دهد.

رئیس‌جمهوری فعلی برزیل در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری این کشور بار دیگر پیروز شد و به هواداران خود وعده داد تا ثبات و آرامش، اتحاد جامعه و دیگر تغییرهای اقتصادی-اجتماعی را هم‌چون گذشته ادامه دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسالاتینا، «دیلما روسف» رئیس‌جمهوری فعلی برزیل با به‌دست آوردن ۵۱ و ۶۴ صدم درصد آرا در برابر «آئسیو نوس» رهبر حزب سوسیال-دموکرات برزیل که ۴۸ و ۳۶ صدم درصد آرا را به دست آورد، در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری برزیل به پیروزی رسید.

پیروزی روسف در دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل به معنای ادامه برنامه‌هایی مانند «سبد خانواده» است که باعث افزایش بیش از ۵۰ درصد حداقل حقوق و ایجاد ۲۱ میلیون شغل در ۱۲ سال اخیر در این کشور شده است.

روسف در صحبت‌های خود بار دیگر وعده‌های خود را تکرار کرد و گفت که اولویت‌های خود را ادامه اصلاحات قانون، مبارزه با فساد مالی و توسعه زمینه‌های اقتصادی به‌خصوص صنعتی قرار می‌دهد.

کد N556289