انتقاد از سیاسی کردن ماجرای اسیدپاشی توسط دو جناح کشور

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

تبديل شدن ماجراي اسيدپاشي در اصفهان به حربه‌اي دردست دو جناح سياسي كشور براي متهم كردن همديگر، درست همان چيزي است كه دشمنان مشترك و مخالفان امنيت و آرامش كشور به دنبال آن هستند.

متأسفانه عده‌اي تلاش مي‌كنند وانمود كنند اسيدپاشي توسط عناصر وابسته به جناح اصولگرا صورت گرفته و در مقابل،‌ عده‌اي نيز درصدد هستند اين كار را اقدام جناح اصلاح طلب براي تخريب اصولگرايان معرفي نمايند.

اين تخريب دو طرفه تنها نتيجه‌اي كه به بار مي‌آورد اينست كه فعالان سياسي و امكاناتي كه در اختيار دارند در خدمت اهداف دشمن براي مشغول كردن آنان به دعواهاي جناحي قرار مي‌گيرد و دشمن مشترك با استفاده از اين فرصت به اهداف خود نزديك‌تر مي‌شود. انتظار اينست كه عقلاي دو طرف تا روشن شدن واقعيت، اين احتمال را نيز در نظر بگيرند كه شايد اسيدپاشي توسط كساني صورت گرفته باشد كه مي‌خواهند كشور را وارد دعواهاي سياسي كنند تا خود بتوانند ماهي مقصود را از آب گل آلود شده صيد نمايند.

 

17302

کد N556239