درخواست برای ورود هیات نظارت:

دو شغلگی برخی نمایندگان دردسرساز شد

مجلس

به یکی از همکاران دو شغله، دوستانه تذکر دادم از شغل دوم استعفا کند،ایشان اظهار کرد استعفا کرده است. چند بار تاکید کردم در جلسات آن حاضر نشوند و نامه‌های آن را امضا نکنند و ایشان قول داد عمل کند در حالیکه چند ماه از آن تذکر دوستانه می‌گذرد اما تخلف ادامه دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خواستار ورود و رسیدگی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به موضوع دو شغله بودن برخی نمایندگان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا  غلامرضا مصباحی مقدم در جلسه علنی امروز مجلس  در تذکری شفاهی با استناد به ماده 80 آئین نامه داخلی مجلس گفت: نمایندگان براساس مسئولیت نمایندگی ملتزم و متعهد به حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان هستند ولی متاسفانه برخی از همکاران محترم همزمان عضو هیات مدیره و یا دبیرکل سندیکاها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که این کار خلاف قانون مصوب مجلس و شان نمایندگی است.

نماینده مردم تهران، افزود: به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و رئیس محترم آن تذکر می دهم جلوی ادامه این خلاف قانون را بگیرند.

وی تصریح کرد: به یکی از همکاران دو شغله، دوستانه تذکر دادم از شغل دوم استعفا کند،ایشان اظهار کرد استعفا کرده است. چند بار تاکید کردم در جلسات آن حاضر نشوند و نامه‌های آن را امضا نکنند و ایشان قول داد عمل کند در حالیکه چند ماه از آن تذکر دوستانه می‌گذرد اما تخلف ادامه دارد.

این نماینده مجلس بیان کرد: در تاریخ 29 مهر یعنی چند روز قبل با امضای ایشان به شرکت‌های زیرمجموعه، نامه ارسال شده و مهم‌تر اینکه در مجلس نیز تحقیق و تفحصی تصویب شد که به حوزه کاری همان شرکت‌ها مربوط می‌شد و این همکار محترم عضو گروه تحقیق و تفحص شد.

مصباحی مقدم گفت: حضور این نماینده در گروه تحقیق و تفحص، شبهه برانگیز و قرار گرفتن در موضع اتهام است و من دوستانه تذکر دادم که انصراف دهد ولی چنین نشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تمام مواردی که چنین تخلفی رخ داد، مورد رسیدگی قرار دهد تا از شان مجلس صیانت شود

کد N555641