معترضان به اصلاحیه آموزشی در شیلی به خیابان‌ها آمدند

سیاسی

معترضان خواستار ارائه خدمات آموزشی رایگان و با کیفیت آموزشی بالا هستند و از طرفی از دولت می‌خواهند تا نظام آموزشی دانشگاه‌ها و مدارس خصوصی را تغییر دهد.

ده‌ها هزار نفر از شهروندان شیلی در اعتراض به طرح پرداخت شهریه وزارت آموزش‌ و‌ پرورش به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رادیو نیوزلند، والدین معترض به طرح وزارت آموزش‌ و‌ پرورش شیلی تاكید می‌كنند که با حذف یارانه آموزشی و افزایش مالیات مجبور می‌شوند تا کودکان خود را یا به مدرسه‌هایی بفرستند که شرایط و امکانات خوبی ندارند یا آنها را در مدارس خصوصی ثبت نام كنند که در این صورت از عهده مخارج آن برنمی‌آیند.

مقام‌های دولت شیلی اعلام کردند که مفاد اصلاحیه آموزشی از پرداخت هزینه‌های آموزشی در مدارس دولتی جلوگیری می‌کند.

معترضان خواستار ارائه خدمات آموزشی رایگان و با کیفیت آموزشی بالا هستند و از طرفی از دولت می‌خواهند تا نظام آموزشی دانشگاه‌ها و مدارس خصوصی را تغییر دهد.

«میشل باشله» رئیس‌جمهوری شیلی طرح آموزش را به مجلس فرستاده و در تمام این مدت سعی کرده است تا نشان دهد که اجرای این طرح به معنای قطع یارانه آموزشی نیست.

کد N555576