روسیه خواستار مبارزه با نئونازیسم در اروپا شد

واحدمرکزی خبر نوشت:

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه در نروژ اعلام کرد روسیه معتقد است که جامعه بین الملل باید تلاش کند تا از ظهور نئونازیسم در اروپا و از جمله در اوکراین جلوگیری کند. وزیر امورخارجه روسیه در دیدار با کهنه سربازان روسی و نروژی گفت : « در هفتادمین سالگرد آزادی شمال نروژ از اشغال آلمان نازی، از نظر ما مطرح شدن مسئله رنسانس گرایش های نئونازی در اروپا و از جمله در اوکراین امری ضروری است... ما متقاعد شده ایم که باید تلاش کنیم تا از ظهور باندراها، شوخویچ ها و کوئیزلینگ های جدید جلوگیری کنیم.» باندرا،‌شوخویچ و کوئیزلینگ از همدستان آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم بودند. وزیر امور خارجه روسیه دسته گلی در مقابل بنای یادبود « سرباز رهایی بخش شوروی » در منطقه کیرکِنِس، در شهرستان فینمارک (در شمال نروژ) قرار داد. به گزارش ریانووستی از کیرکنس، وی از نروژی ها به خاطر برگزاری مراسم هفتادمین سالگرد آزادی شمال نروژ از اشغالگران نازی توسط ارتش سرخ قدردانی کرد. استپان باندرا (1959-1909) رهبر سازمان ملی گرایان اوکراین، یکی از بنیانگذاران « ارتش شورشی اوکراین » در بخش غربی اوکراین بود. وی در ایجاد لژیون اوکراین تحت فرماندهی ارتش آلمان نازی مشارکت داشت. رومن شوخویچ (1950-1907) یکی از رهبران ملی گرایان اوکراین بود. وی در سال 1941 در عملیات تنبیهی در مناطق اشغالی اوکراین شرکت داشت. وی در سال 1943 فرمانده ارتش شورشی اوکراین شد و اقدامات نظامی بر ضد نیروهای شوروی در اوکراین را هدایت می کرد. ویدکون کوئیزلینگ (1945-1887) ناسیونال-سوسیالیست نروژی که بین سال های 1942 تا 1945 نخست وزیر این کشور بود. وی در طول جنگ جهانی دوم همدست نازی ها بود و کمک زیادی به آنها کرد. اکنون نام وی در نروژ و جهان آنگلوساکسون تداعی کننده واژه « خائن » است.
4949

 

کد N555486