با مصوبه مجلس:

مقامات حاکمیت و قوای سه گانه هم امر به معروف می‌شوند

مجلس

ردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس مردم از حق نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت و امر به معروف و نهی از منکر مسئولان و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه برخوردار خواهند شد.

به گزارش خبرنگار ایلناٰ، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه  بررسی طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ماده 9 این طرح  را به تصویب رساندند.

براساس ماده 9؛ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است:

الف- حفظ بیت‌المال و اموال عمومی

ب- انضباط اداری و مالی

پ- تکریم ارباب رجوع

ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی

ث- تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری

کد N555286