با تصویب هیئت وزیران انجام شد؛

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

دولت

شرکت مجاز است در ازای ارایه خدمات موضوع ماده7با تصویب مجمع عمومی تا دو درصد از درآمدهای شرکت های آب منطقه ای و شرکت سهامی آب وبرق خوزستان وشرکت سهامی توسعه منابع آب ونیروی ایران را در قالب بودجه سالانه به منظور تامین بخشی از هزینه های خود دریافت و با توجه به امکانات فنی علمی وتحقیقاتی خود خدمات لازم را در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت به سایر دستگاههای و موسسات در قبال حق الزحمه ارایه نماید.

تصمیم هیئت دولت ساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اصلاح شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه93.6.5به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، موسسات، شرکتها و موسسات و وابسته به دولت –مصوب1377- موافقت کرد متن زیر به عنوان ماده 34 به اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران موضوع مصوبه شماره 2730/ت28225 ه مورخ 82.3.20 اضافه شود:

ماده 34- شرکت مجاز است در ازای ارایه خدمات موضوع ماده7با تصویب مجمع عمومی تا دو درصد از درآمدهای شرکت های آب منطقه ای و شرکت سهامی آب وبرق خوزستان وشرکت سهامی توسعه منابع آب ونیروی ایران را در قالب بودجه سالانه به منظور تامین بخشی از هزینه های خود دریافت و با توجه به امکانات فنی علمی وتحقیقاتی خود خدمات لازم را در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت به سایر دستگاههای و موسسات در قبال حق الزحمه ارایه نماید.

این مصوبه با تایید شورای نگهبان در تاریخ 93.7.9 از سوی معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 93.7.16 ابلاغ شده است.

کد N554868