مرکل:

اروپا نیازمند برنامه منسجم برای خروج از بحران اقتصادی است

آمریکا اروپا

صدراعظم آلمان از لزوم اجرای برنامه منسجم برای خروج اروپا از بحران مالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی دولت آلمان ، "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان در ادامه سخنان خود پس از پایان نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت :ما با شرایط اقتصادی ساده ای روبرو نبوده و بیکاری بالا و رشد اقتصادی کافی نیست. در حال حاضر باید محرک های رشد اقتصادی ایجاد کرده و زمینه های رقابت را بهبود بخشیم.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت اعمال اصلاحات ساختاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: چتر نجات یورو ابزاری برای حفظ انسجام منطقه یورو است.

 تصمیم اتحادیه اروپا برای افزایش سهمیه دریافتی از انگلیس،سبب شد که نشست بروکسل در روز جمعه به صحنه رویارویی دیوید کامرون نخست وزیر این کشور با مقامات این اتحادیه تبدیل شود.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس روز جمعه در حاشیه نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل، با عصبانیت و به صراحت گفت که لندن درخواست اتحادیه اروپا برای پرداخت یک میلیارد و 700 میلیون پوند  اضافی برای تامین بودجه این اتحادیه را نمی پذیرد