تشدید درگیریها میان ارتش لبنان و گروههای مسلح در طرابلس

آفریقا و خاورمیانه

منابع لبنانی از تشدید درگیریها میان ارتش لبنان و گروههای مسلح در شهر طرابلس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع لبنانی از تشدید درگیریها میان ارتش لبنان و گروههای مسلح در شهر طرابلس شمال لبنان خبر دادند.

این در حالی است که در جریان این درگیریها تاکنون هشت نظامی و شش غیر نظامی زخمی شدند.