حیدر العبادی تاکید کرد؛

پاکسازی جرف الصخر مقدمه پاکسازی کامل عراق

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق ضمن استقبال از پاکسازی جرف الصخر توسط ارتش این کشور اعلام کرد که عملیات مذکور کلید پاکسازی کامل عراق از وجود داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، "حیدرالعبادی" نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه ای با اشاره به موفقیت نیروهای امنیتی عراق در جرف الصخر اعلام کرد: رزمندگان قهرمان ما به همراهی نیروهای مردمی  توانستند یک پیروزی حقیقی را در منطقه جرف الصخر محقق کنند و ضربه سنگینی را بر پیکره داعش وارد آورند .

وی ضمن تبریک به مردم عراق در خصوص موفقیت ارتش در عملیات جرف الصخر و پاکسازی این منطقه از وجود داعش  اعلام کرد که این پیروزی کلید پیروزیهای بزرگتر و آزادسازی کامل عراق محسوب می شود.

شایان ذکر است روز گذشته ارتش و نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده ای را برای پاکسازی منطقه جرف الصخر انجام دادند که در نتیجه این عملیات منطقه راهبردی جرف الصخر از وجود داعش پاکسازی شد.