الویری از اشتباهات اصلاح طلبان در سالهای گذشته می گوید

مرتضی الویری به روزنامه آرمان گفت:

شکست سال 84 اصلاح‌طلبان را بايد در موضوعات ديگري جست‌وجو کنيم. دليل شکست سال 84 را بايد در شوراي شهر اول يافت. به دليل اينکه ترکيب انتخاب نمايندگان انتخابي شورا قبل از اينکه کارشناسي و تخصصي باشد، سياسي بود و تازه دو، سه نفر از چهره‌هاي شاخص و متخصص شورا نيز در همان اوائل براي رفتن به مجلس از شورا استعفا دادند.

اينجا بود که شوراي اول تبديل به يک آوردگاه سياسي شد. اشتباهاتي رخ داد و متاسفانه زعماي اصلاح‌طلب هم به جاي اينکه پدرانه برخورد و سعي کنند اين نزاع‌هاي دروني شوراي شهر را حل و فصل کنند، منفعلانه عمل کردند و نتيجه اتفاقات شوراي شهر، انحلال اين شورارا به دنبال داشت.

حاصل اين ماجرا بي‌رغبتي مردم براي حضور گسترده در انتخابات سال 84 بود. انتخابات شوراي شهر دوم، بهترين انتخابات در تاريخ ايران بود يعني همه گروه‌ها مي‌توانستند به معرفي کانديدا بپردازند؛ در چنين شرايطي که فضاي برگزاري انتخابات به بهترين نحو آماده شده بود، مردم تهران به دليل اتفاقاتي که در شوراي شهر اول رخ داد، استقبال زيادي از انتخابات نکردند به نحوي که در يک شهر 7-8 ميليوني، آخرين افرادي که وارد شوراي شهر شدند، با 90 هزار راي وارد شدند.

يکي از اين اشتباهات، شعارهاي تندي بود که از سوي افراد معدودي سر داده شد و پس از آن، بسياري از رقباي اصلاح‌طلبان و همچنين مردم تلقي مي‌کردند که بخشي از جريان‌هاي اصلاح‌طلبي مي‌خواهند از قانون اساسي عبور کنند در حالي که وقتي که در انتخابات شرکت مي‌کنيم بدين معناست که به سازو کارهاي موجود از جمله قانون اساسي تمکين مي‌کنيم و به آنها التزام داريم البته اين التزام به مفهوم بدون اشکال دانستن نيست اما بالاخره به چارچوب‌هاي پذيرفته شده در کشور عمل مي‌کنيم. به اين نکته واقف هستيم که نمي‌توان در فضاي قانون‌گريزي حرکت کرد.

مهم‌ترين ضربه‌اي که موجب شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 84 شد، حضور با 4 کانديدا و رقيبي بود که کاملا نيروهاي اصلاح‌طلب را چند شقه کرد. اگر برگرديم به آمار آن روزها، مي‌بينيد که سبد راي اصلاح‌طلبان حدود 17 ميليون راي را در خودش جاي داده بود در حالي که سبد راي اصولگراها 11 ميليون و هشتصد هزار راي داشت يعني اصلاح‌طلبان 5 ميليون راي در مرحله اول بيشتر از اصولگراها داشتند. تنوع کانديداهاي اصلاح‌طلب موجب اين شد که فقط با 600 هزار راي اختلاف، خودمان را از رفتن به دور دوم محروم بکنيم. در آن مقطع کافي بود آقاي مهرعليزاده که يک ميليون و 200 هزار راي آورد، انصراف بدهد که انتخابات بين آقاي هاشمي و کروبي به دور دوم مي‌رفت که اگر اينگونه مي‌شد سرنوشت کشور به‌طور کلي عوض مي‌شد و شايد مشکلاتي که در 8 سال پيش از دولت يازدهم، به وجود آمد، اتفاق نمي‌افتاد.

 

1717

کد N553796