عملیات جرف الصخر نتیجه داد؛

فرار دسته جمعی تروریستهای داعش از الفلوجه به سمت مرزهای سوریه

آفریقا و خاورمیانه

یک منبع امنیتی از فرار دهها تروریست داعش از الفلوجه به سمت مرزهای سوریه در نتیجه عملیات جرف الصخر خبر داد.

به گزارش برگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، یک منبع امنیتی از فرار دهها تروریست داعش از الفلوجه به سمت مرزهای سوریه در نتیجه عملیات جرف الصخر خبر داد.این منبع همچنین افزود: عملیات پاکسازی در جرف الصخر باعث ایجاد تنش در داخل گروه تروریستی داعش در شهر الفلوجه شد. این در حالی است که برخی منابع میدانی در جرف الصخر اعلام کردند که این منطقه طی ساعات آتی به طور کامل از وجود تروریستهای داعش پاکسازی خواهد شد.