بان‌کی‌مون:

جهان بیش از هر زمان دیگری به سازمان ملل نیاز دارد

سیاسی

دبیر کل سازمان ملل از دولت‌های سرتاسر جهان خواست تا با اتحاد و همبستگی در جهت رفع بحران‌ها تلاش کنند.

دبیر کل سازمان ملل-امروز-جمعه در سخنرانی خود به مناسبت روز ملل متحد گفت که نیاز به سازمان ملل نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسالاتینا، ‌ «بان‌کی‌مون» دبیر کل سازمان ملل در سخنرانی خود گفت که نیاز به سازمان ملل برای مقابله با بحران‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

بان با اشاره به بحران‌های فقر، ‌ بیماری‌ها، ‌تروریسم و تغییرات آب‌و‌هوایی بر نقش موثر سازمان ملل برای رهایی از وضعیت فعلی تاکید کرد.

دبیر کل سازمان ملل از دولت‌های سرتاسر جهان خواست تا با اتحاد و همبستگی در جهت رفع بحران‌ها تلاش کنند.

کد N553519