عضو نمایندگی ایران در سازمان ملل:

گزارش بانکی مون درباره حقوق بشر در ایران در راستای اهداف خاص سیاسی برخی کشورهاست

سیاست خارجی

عضو نمايندگي ايران در سازمان ملل  گزارش اخیر دبیرکل درباره حقوق بشر ايران را براساس قطعنامه ای غیر عادلانه دانست و گفت:اين گزارش در راستای اهداف خاص سیاسی تعداد معدودی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد تهیه شده است. 

  به گزارش خبرگزاري مهر،  عضو نمایندگی جمهوری اسلامی ایران طی سخنرانی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک که به موضوعات حقوق بشری می پردازد در پاسخ به گزارش دبیرکل این سازمان در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران رويكرد بلند مدت و اقدامات بسياري را در راستاي حفاظت از حقوق انسانی مردم ایران بر اساس تعهدات ملی و بین المللی خود اتخاذ كرده است.

وی گفت:  گزارش اخیر دبیرکل بر اساس قطعنامه ای غیر عادلانه و در راستای اهداف خاص سیاسی تعداد معدودی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد تهیه شده است.

عضو نمایندگی کشورمان همچنین اظهار داشت: در همين راستا لازم است اشاره كنم که گزارش منتشره، نظرات و پاسخ‌هاي کتبی ارائه شده از سوي كشور متبوع من را مورد توجه قرار نداده و کاملا مشخص است كه گزارش مربوطه تحت تاثير منابعي ناشناس و غیر قابل اعتماد تهیه شده است و این امر بی اعتباری روزافزون این گزارش را در پی داشته است.

وی در پایان گفت: ظرف يكسال گذشته اقدامات چشمگيري از سوي دولت ایران جهت ارتقاء سطح دسترسي تمام اقشار جامعه به اينترنت و بهتر كردن وضعيت آن بعمل آمده و آزاديهاي فردي و آزادي بيان تا آنجائیکه نقض كننده اصول و مباني استقلال، آزادي، وحدت ملي و شریعت اسلام نباشند مورد احترام کامل خواهد بود.