درگیری حوثیها و افراد مسلح در استان البیضا

آفریقا و خاورمیانه

درگیری میان حوثیها و افراد مسلح در استان البیضا در مرکز یمن دهها کشته و زخمی به جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره از درگیری شدید میان حوثیها و افراد مسلح در استان البیضا در مرکز یمن خبر داد.

 بر اساس این گزارش در جریان این درگریها دهها نفر کشته و زخمی شدند.