آغاز انتخابات پارلمانی تونس در خارج از این کشور

آفریقا و خاورمیانه

شهروندان تونسی خارج از این کشور از امروز تا پس فردا در انتخابات پارلمانی این کشور مشارکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، انتخابات پارلمانی تونس در خارج از این کشور امروز برگزار می شود.

تونسیهای مقیم خارج، امروز، فردا و پس فردا با مراجعه به صندوقهای رای گیری در کشورهای مختلف، آرای خود را به داخل صندوقهای رای می اندازند.

این در حالی است که انتخابات پارلمانی در داخل تونس، 26 اکتوبر مصادف با چهارم آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

120 حزب سیاسی تونس در قالب 1327 فهرست برای کسب 217 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می کنند.