اخبار عراق/

آغاز عملیات "عاشورا" برای پاکسازی شمال بابل/هلاکت والی نظامی داعش

آفریقا و خاورمیانه

همزمان با آغاز عملیات ارتش برای پاکسازی شمال بابل منابع عراقی از هلاکت والی نظامی گروه تروریستی داعش در آغاز این عملیات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه عراقی المسله با انتشار خبری از آغاز عملیات موسوم به "عاشورا" توسط ارتش عراق برای پاکسازی شمال استان بابل از وجود تروریستهای داعش خبر داد.

در همین راستا منابع عراقی از هلاکت والی نظامی داعش در شمال بابل در نخستین ساعات آغاز این عملیات خبر دادند.