دستورکار صحن علنی مجلس:

قرائت گزارش تفحص از دانشگاه آزاد/ادامه رسیدگی به طرح امر به معروف

مجلس

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر‏ْْْْ‏،ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی در دستور كار نمایندگان مجلس است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات این هفته خود گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات‌ و فناوری در مورد تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی را استماع می کنند.
به گزارش ایلنا، دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه 4 آبان ماه تا چهارشنبه 8 آبان ماه 93 اعلام شد.
نمایندگان در جلسات علنی این هفته ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر‏ْْْْ‏،ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی در دستور كار خود دارند.
همچنین گزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها،گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386بر اساس دوسال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان،گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی،گزارش شوردوم کمیسیون انرژی در باره طرح حمایت از صنعت برق کشوروگزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز در دستور كار این هفته مجلس است.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گزارش ‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درباره لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح، بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح جرم سیاسی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از دیگر برنامه های دستور كار مجلسشورای اسلامی در هفته اخیر است.
در ادامه، مجلس در این هفته گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درباره طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین‌دادرسی مدنی، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش کمیسیون عمران درمورد بررسی زلزله‌های دوازدهم و نوزدهم دی‌ماه سال1392 بستک و جزیره کیش در استان هرمزگان، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی درمورد تحقیق‌وتفحص از عملکرد وزارت ‌صنعت‌معدن‌وتجارت درخصوص‌واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این‌کالاها، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات‌وفناوری در مورد تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی ر، انتخاب دونفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات، انتخاب دونفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای‌عالی نظام پزشکی و انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای‌ ملی ایمنی زیست را نیز در دستور كار خود قرار خواهد داد.

کد N553179