آیت الله مهدوی کنی حاضر نشد نقد خود به دکترشریعتی را علنی کند تا ساواک سوء استفاده نکند

محمدصادق قاضی طباطبایی از همرزمان مرحوم آیت الله مهدوی کنی به فارس گفت:

راجع به مرحوم دکتر شریعتی و اینکه در مرحله ای از قبل انقلاب جوّ تندی علیه دکتر راه افتاد صحبت کردم و به آقای مهدوی کنی گفتم این جوّ که علیه شریعتی اتفاق افتاده است توطئه ساواک است و ساواک با توجه به این قضیه قصد ضربه زدن به نهضت دارد و ایشان گفت: من نیز برخی از مضامین کتاب‌های شریعتی نقد نوشتم چون جوّ تند علیه دکتر را نمی‌پسندیدم قصد چاپ ندارم، اگر ملاقات خصوصی صورت بگیرد خدمت ایشان عرض خواهم کرد. 1717

کد N552831