نیروهای بلک واتر در اتهام کشتن غیرنظامیان عراقی گناهکار شناخته شدند

آمریکا اروپا

هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا چهار نیروی شرکت امنیتی بلک واتر را در اتهام کشتن غیرنظامیان عراقی در سال 2007 گناهکار شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروهای شرکت بلک واتر در سپتامبر 2007 با تیراندازی به سوی غیرنظامیان در بغداد 14 نفر را کشتند که در بین آنها زنان و کودکان نیز وجود داشتند. این 4 نظامی قرار بود از یک کاروان خودروهای دیپلماتیک حفاظت کنند، اما با این ادعا که مورد حمله قرار گرفته اند، به سوی مردم آتش گشودند. این تیراندازی همچنین 18 مجروح بر جا گذاشت.

بر این اساس هیئت منصفه این دادگاه "نیکلاس اس." و سه همقطار وی را در اتهام کشتن غیرنظامیان و در دیگر اتهامات وارده گناهکار شناخته است. اقدام این نظامیان موجب شد فعالیت شرکتهای امنیتی مانند بلک واتر در عراق با موجی از انتقادها در این کشور مواجه شود.

گفتنی است در پی انتقادهای مذکور، دولت آمریکا ناچار شد به فعالیت بلک واتر در عراق خاتمه دهد. این شرکت امنیتی همچنان با دولت آمریکا همکاری می کند با این حال طی این مدت چندین بار نام خود را تغییر داده و در حال حاضر نام این "هلدینگ کانستلیس" را برای خود برگزیده است.