شاهدان عینی از تیراندازی در پایتخت کانادا می‌گویند

اوتاوا که به یکی از آرام ترین شهرهای جهان مشهور است، روز چهارشنبه چهره ای نظامی به خود گرفته بود. تیراندازی در این شهر آنقدر دور از ذهن بود که برخی از شاهدان عینی خیال کرده بودند که آتش بازیی در جریان است.

شاهدان عینی از تیراندازی در پایتخت کانادا می‌گوینداوتاوا که به یکی از آرام ترین شهرهای جهان مشهور است، روز چهارشنبه چهره ای نظامی به خود گرفته بود. تیراندازی در این شهر آنقدر دور از ذهن بود که برخی از شاهدان عینی خیال کرده بودند که آتش بازیی در جریان است.

 

 

 

یکی از آنها می گویند: «مشغول کار بر روی مجسمه بودیم که صدای تیر را شنیدم. فکر کردم آتش بازی است. به اطراف نگاه کردم و مردی مسلح را دیدم که به سمت مردم تیراندازی می کرد. به همکارام گفتم تیراندازی شده، به روی زمین دراز بکشند.»

جان مک کی، نماینده پارلمان است که در زمان تیراندازی در داخل پارلمان بوده است. او می گوید:« کُتم را از تن در می آوردم که وارد جلسه بشوم که ناگهان صدای تیراندازی را شنیدم. شاید ده بار دقیقا نمی دانم. اول فکر کردم انفجاری ست یا که کارگران در حال ساخت و سازند.»

به نظر می رسد باوجود اینکه در پی حمله روز دوشنبه به دو نظامی در نزدیکی مونترال، نیروهای پلیس کانادا در حالت آماده باش بودند، تیراندازی روز چهارشنبه آنها را غافل گیر کرد.

منبع: یورونیوز

5252

کد N552149