حضور مسئولان و شخصیت های کشور در دانشگاه تهران

سیاسی

مراسم اقامه نماز بر پیکر آیت الله مهدوی کنی در دانشگاه تهران آغاز شده است.

ددر این مراسم که  مقام معظم رهبری برای اقامه نماز حضور خواهند یافت، عده زیادی از شخصیت های کشوری و لشکری شرکت کرده اند، جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق نیز حضور یافته اند.

معاون اول رئیس جمهور،جمعی از وزرا، نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه حضور دارند.

1717

کد N552127