در نشست ماهانه تاکید شد

مخالفت عدم تعهد با رویه فعلی در تعیین گزارشگران ویژه کشوری در مورد حقوق بشر

سیاست خارجی

جنبش عدم تعهد قطعنامه های کشوری که توسط مجمع عمومی سازمان ملل علیه برخی از کشورها صادر می شود و نیز ماموریتهای گزارشگران کشوری مخالفت کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر،  نشست ماهانه دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد امروز به ریاست حسین دهقانی سفیر و سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در مقر این سازمان برگزار شد.

در بخشی از جلسه که به موضوع حقوق بشر اختصاص داشت، قطعنامه های کشوری که توسط مجمع عمومی سازمان ملل علیه برخی از کشورها صادر می شود و نیز ماموریتهای گزارشگران کشوری مورد بحث قرار گرفت.

در این رابطه شماری از اعضای جنبش ضمن یادآوری مخالفت جنبش با این قبیل اقدامات از سوی مجمع عمومی و کمیته سوم مجمع، خواستار فعالیت بیشتر رئیس و اعضای جنبش عدم تعهد در جلوگیری از این قبیل اقدامات شدند که در  نهایت با پیشنهاد رئیس جلسه مقررشد نامه ای با امضای سفیر کشورمان به نمایندگی از سوی جنبش عدم تعهد به دبیر کل سازمان ملل، روسای مجمع عمومی و کمیته سوم آن ارسال و در آن مواضع جنبش عدم تعهد برعلیه قطعنامه ها و نیز ماموریتهای کشوری یادآوری و توقف این گونه اقدامات درخواست شود.

 سفیر کشورمان همچنین از اعضای جنبش خواست که با توجه به مصوبات نشست های سران و وزرای خارجه با جدیت و تلاش بیشتری در مباحث مربوطه در سازمان ملل مشارکت کرده و از هیچ تلاشی برای پیشبرد نظرات رهبران کشورهای عضو جنبش فروگذار نکنند.

 در بخش دیگری از این نشست خانم تامارا کونانایام، رئیس کمیته حق توسعه که در مقر سازمان ملل در ژنو فعال است، طی گزارشی به جلسه،  توضیحاتی در مورد پانزدهمین نشست کمیته و نحوه پیشرفت کار آن ارائه کرد.

وی در گزارش خود توضیح داد که شور اول در مورد معیارهای فرعی عملیاتی برای اجرای اعلامیه حق توسعه در سال 1986 انجام شده و برنامه ریزی برای ادامه مذاکرات در جریان است. سفیر و نماینده کشورمان نیز ضمن تاکید بر اهمیت حق توسعه در دستور کار کشورهای در حال توسعه در سازمان ملل از کندی پیشرفت در این حوزه اظهار تاسف کرد و بر خواسته کشورهای در حال توسعه از جامعه بین المللی برای اجرای اعلامیه 1986 و اولویت تحقق حق توسعه از طریق انعقاد یک موافقتنامه الزام آور تاکید کرد.