العهد منتشر کرد:

تصاویر سرکردگان ترک و فرانسوی داعش کشته شده در دیرالزور